Utdanning og kurs

Tidsrom Arrangør Kurs
02/02-03/02-2001 Boehringer-Ingelheim Interaktivt kurs i diagnostisering og behandling av smerte hos smådyr
23/02-24/02-2001 DNV Kurs i akutt hestepraksis
09/02-10/02-2001 SVF Kirurgi katt og øre/nese/hals – kirurgi hund
29/08-30/08-2003 DNV Kurs i klinisk nevrologi
28/02-01/03-2008 PVF Terapianbefalinger. PVFs vårkurs
26/09-2008 NVH Røntgenkurs, HD/AA
27/11-28/11-2010 Kruuse Ultralydkurs buk smådyr, Ralph Wendt
26/10-27/10-2012 DNV Haltheter i praksis. Bjerke dyrehospital HVFs høstkurs
27/03-28/03-2014 DNV Veterinære fagdager Kristiansand, seksjon produksjonsdyr
25/10-2014 Orion Pharma Analgesi & Anestesi Forum
23/01-25/01-2015 JFA Grunnkurs i tannmedisin hund og katt
11/06-13/06-2015 DNV Veterinære fagdager Trondheim. Seksjon smådyr
05/02-06/02-2016 Evidensia Gastroenterology I & II
09/03-11/03-2016 DNV Veterinære fagdager Hamar. Seksjon smådyr
«Akuttmedisin i smådyrpraksis»
16/04-17/04-2016 JFA Diagnostisk Ultralyd, Basic Abdomen
22/04-23/04-2016 Evidensia Gastrointestinal Surgery.
Urinary and Reproductive Tract Surgery
09/09-10/09-2016 Evidensia Reconstructive Surgery and Gastrointestinal and Urinary Tract Surgery
18/02-19/02-2017 JFA Grunnleggende anestesikurs for veterinærer i smådyrpraksis
24/03-25/03-2017 Evidensia Anaesteshia and Analgesia.
Oral and Pharyngeal Surgery
05/05-06/05-2017 Evidensia Medical Oncology.
Medical Neurology
08/09-09/09-2017 Evidensia Emergency Medicine and Critical Care
Endocrinology
09/03-10/03-2018 Evidensia Dermatology
Urology
16/03-17/03-2018 VetPD Beyond Basics; Modern Diagnostic & Therapeutic
07/04/2018 SVF Kurs I sykdommer hos brachyocephale raser
22/5-23/5-2018 Evidensia Ophthalmology
29/10-01/11-2018 VetPD Safari Equine Course- Lectures and practical Sessions
22/03-23/03-2019 Fredrikstad Dyrehospital Kurs I Cytologi og Hematologi
07/04-2019 Orion Pharma Palpasjonsskolen
12/6-14/06-2019 DNV Veterinærdagene 2019 – seksjon HEST
Fordøyelsesrelaterte lidelser og leddbehandling
Sept 2019 – des 2020 University of Chester/CPDSolutions Postgraduate certificate in Professional Development in Small Animal Surgery